Certyfikaty – Nasze zabawki spełniają wymagania,

określone w dyrektywie numer 2009/48/WE .

Znak CE „Conformité Européenne”

Znak CE „Conformité Européenne” (zgodność europejska) oficjalnie oznacza  zgodność danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego. Stanowi deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia wymagania zharmonizowane określone w aktach unijnego prawodawstwa zharmonizowanego. Kupując w dowolnym państwie Unii Europejskiej wyrób oznakowany CE, konsument może domniemywać, że producent wytworzył wyrób zgodnie z obowiązującym prawem.

Znak „PN-EN 71-1”

PN-EN 71-1 określa wymogi oraz metody badań właściwości mechanicznych i fizycznych zabawek. Ma zastosowanie do normalnego użytkowania zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 14 miesiąca życia, w tym piłek, rowerów, latawców i balonów. Nasze zabawki są zgodne z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa, produkowane są zgodnie z odpowiednikiem zharmonizowanej normy europejskiej. Zabawki wyprodukowane poza Unią Europejską będą posiadały to oznaczenie.