Inspiracje do stworzenia SKLEJKOTERAPII

Poza korzystaniem z wiedzy z zakresu tradycyjnie pojmowanej psychologii i pedagogiki, osoby opracowujące metodę SKLEJKOTERAPII inspirowały się również mniej znanymi podejściami.

Jedną z najważniejszych inspiracji do stworzenia tej metody była teoria architekta Simona Nicholsona, który w latach 70. XX wieku odkrył, że luźne części, materiały, które można przenosić, projektować i nadawać im różne funkcje i znaczenia pozwalają na o wiele więcej niekończących się możliwości kreatywnych działań niż materiały statyczne.

Z zabawek dołączanych do zestawów można zbudować konkretne konstrukcje przedstawiające zwierzęta i przedmioty potrzebne do przeprowadzenia spotkań terapuetycznych, ale i można wykorzystywać je zgodnie z teorią luźnych części, czyli proponując dziecku zabawę nimi według jego własnego pomysłu. Pozwala to na nieustanne rozwijanie kreatywności, pomysłowości i innowacyjności.

Bawienie się w opisany powyżej sposób pozwala również na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, co stanowi główny cel SKLEJKOTERAPII.

Kolejną ważną inspiracją do stworzenia metody SKLEJKOTERAPII było innowacyjne podejście Howarda Gardnera do inteligencji. Ten amerykański psycholog w roku 1983 opracował teorię wielorakich inteligencji. Jego sposób patrzenia na inteligencję człowieka, bazujący na nauce kognitywnej i neurologii, opiera się na tym, że istnieją różne sposoby poznawania, uczenia się i rozumienia świata. On zaś wyodrębnił aż osiem rodzajów inteligencji, w tym społeczną, intrapersonalną i przyrodniczą.

Dlatego też narzędzia stworzone do pracy metodą SKLEJKOTERAPII wykonane są z naturalnych surowców, a zabawki nawiązują do świata przyrody. Akcja bajek rozgrywa się najczęściej w lesie, a bohaterami są zwierzęta.

SKLEJKOTERAPIA czerpie również z innych uznanych metod pedagogicznych, terapeutycznych i ogólnorozwojowych:

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  • Pedagogika zabawy
  • Terapia zajęciowa
  • Terapia manualna
  • Mindfulness
  • Terapia mowy
  • Terapia poznawczo-behawioralna
  • Metoda Montessori
  • Metoda Strukturalna