Uwaga! Jeśli odebrany przez Ciebie towar jest niezgodny z zamówieniem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail shop@forestfun.eu

 

Zwroty

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.  Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie XII 5,6,7 Regulaminu.

 

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@forestfun.eu lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.Odradzamy wysyłanie do nas czegokolwiek bez uprzedniego kontaktu z nami.
 2.  W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru uszkodzonego w czasie wysyłki lub wysłanego błędnie, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki, rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

Uwaga! Jeśli odebrany przez Ciebie towar jest niezgodny z zamówieniem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail – postaramy się rozwiązać ten problem jak najszybciej.

Sprawdź w naszym regulaminie szczegóły dotyczące zwrótów i reklamacji