SKLEJKOTERAPIA Z ORGANICS BRICKS

Zabawki z serii Organics Bricks są nierozerwalnym elementem terapii holistycznie wspierającej rozwój dziecka. Jej główne składowe to:

  • Zabawka ze sklejki w formie układanki 3D
  • Bajka terapeutyczna w formie audiobooka
  • Karty pracy przypisane do każdej z zabawek

Wszystkie te elementy są ze sobą połączone stanowiąc spójną całość podczas zajęć terapeutycznych i zwiększają zaangażowanie dziecka.

Zestawy do sklejkoterapii Organics Bricks

Każdy zestaw dedykowany jest do pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat. W poszczególnych zestawach nacisk położony jest na wskazane poniżej sfery czy zaburzenia, jednak zrobiono to w taki sposób, by mogły skorzystać z nich również dzieci bez zaburzeń w danej sferze. Najistotniejszym elementem naszej metody terapeutycznej jest wspieranie sfery emocjonalno-społecznej, której usprawnianie jest ważne dla dzieci zarówno z zaburzeniami, jak i dla rozwijających się prawidłowo.

Wiewiórka Iga

będzie pomocna w pracy z dziećmi zmagającymi się z ADHD czy innymi formami nadpobudliwości. Zestaw – zabawka, bajka terapeutyczna, karty pracy i załączniki – pomoże dziecku poznać i zaakceptować problemy wynikające z tego zaburzenia, jak i nauczyć się sobie z nimi radzić.

Szop Bartek

może być wykorzystany w pracy z dziećmi zmagającymi się z różnego typu trudnościami poznawczymi, w tym zaburzeniami koncentracji. W przypadku Szopa Bartka ich przyczyną są traumatyczne wydarzenia, jednak podłoża takich trudności mogą być różne. Zestaw pomoże dziecku dostrzec własnej problemy, nazwać je, a następnie pracować nad nimi.

Ślimak Kamil

zestaw szczególnie polecany dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna to skomplikowany proces odbywający się mniej więcej do 7 roku życia, umożliwiający prawidłowe porządkowanie bodźców dochodzących do zmysłów oraz adekwatne działanie i reagowanie na sytuacje, w których się znajdujemy. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą znacznie utrudniać funkcjonowanie dziecka w każdej sferze, w tym w emocjonalno-społecznej. Ślimak Kamil i dołączone do zestawu narzędzia pozwolą dziecku zrozumieć, skąd u niego biorą się np. problemy z jedzeniem, niechęć do przytulania się, trudności z koordynacją czy z emocjami i zachowaniem. Ćwiczenia z wykorzystaniem zestawu pomogą dziecku zyskać większą samoświadomość tego, co poprawia jego samopoczucie, a także wycofać problematyczne zachowania, pokonać lęki oraz ćwiczyć zmysły.

Pasikonik Wiktor

zestaw pomaga zrozumieć, jak duża jest różnorodność funkcjonowania osób autystycznych. Nadaje się on do pracy zarówno z dziećmi będącymi w spektrum, jak i tymi, których sferę emocjonalno-społeczną pragniemy rozwijać i usprawniać. Nacisk w kartach pracy położony jest na komunikację, interakcje społeczne oraz rozumienie siebie i innych. Zestaw pomaga nauczyć się organizowania swojej przestrzeni życiowej w sposób odpowiedni dla występujących trudności i preferencji.

Sowa Łucja

to sympatyczne zwierzę oraz dołączone do niego narzędzia będą szczególnie pomocne w pracy z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Jak w każdym z zestawów nacisk położony będzie również na sferę emocjonalno-społeczną, ponieważ jest ona powiązana ciągiem przyczynowo-skutkowym z zaburzeniami mowy. Zestaw przeznaczony jest nie tylko dla dzieci z trudnościami w zakresie mowy. W rzeczywistości pomaga on rozwijać umiejętności językowe i artykulacyjne wszystkim dzieciom.

Leśny Ptak Teodor

zmaga się on z zaburzeniami motoryki małej, a poprzez to z licznymi trudnościami życia codziennego. Pracując z zestawem możemy usprawnić tę sferę u dziecka i sprawić, że ćwiczenia palców i dłoni zaczną mu się jawić jako ciekawa aktywność.

Bajka terapeutyczna – integracja społeczna wśród dzieci

Istnieje możliwość wyboru samej bajki terapeutycznej, która opowiada o przygodach leśnych mieszkańców, zmagających się z zaburzeniami rozwoju, ich akceptacją oraz nauką funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Zależy nam, aby wspomóc dzieci w rozwoju oraz zrozumieniu różnorodności. Wierzymy, że szerzenie edukacji wraz z nauką tolerancji wśród dzieci zdrowych względem rówieśników borykających się z trudnościami, bądź zaburzeniami rozwojowymi może zaowocować wieloma pozytywnymi skutkami.

Przede wszystkim, dzieci uczą się empatii i zrozumienia dla innych, co prowadzi do wzrostu poziomu akceptacji i integracji społecznej.

Dzieci zdrowe zyskują świadomość, że różnorodność jest naturalnym elementem życia, a osoby z zaburzeniami rozwojowymi są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.