SKLEJKOTERAPIA – DLA KOGO?

SKLEJKOTERAPIA jest metodą polecaną do stosowania u dzieci w wieku 6-10 lat. W przypadku występowania opóźnień lub zaburzeń rozwojowych może być stosowana z dziećmi w wieku powyżej 10 lat. Może być wykorzystywana zarówno w pracy indywidualnej oraz a w pracy z grupą.

SKLEJKOTERAPIA jest metodą, którą wykorzystywać można zarówno dla rozrywki oraz wspomagania rozwoju i funkcjonowania dzieci w normie rozwojowej, jak i dla tych, których funkcjonowanie jest utrudnione z powodu:

  • Zaburzeń emocjonalno-społecznych
  • Zaburzeń poznawczych
  • Zaburzeń koncentracji
  • Zaburzeń integracji sensorycznej
  • Zaburzeń mowy
  • Zaburzeń motoryki małej
  • Spektrum autyzmu
  • ADHD

Niektóre z proponowanych w kartach pracy zadań dostosowane są do potrzeb dzieci niedowidzących i niewidomych. Będą one specjalnie oznaczone.

Kto może korzystać z tej metody?

SKLEJKOTERAPIA może być wykorzystywana w pracy z dziećmi przez specjalistów: psychologów, terapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, wychowawców, a także przez opiekunów oraz rodziców. Z tego powodu poza główną instrukcją dla specjalistów do każdego zestawu stworzono również instruktaże dla osób, które chcą wykorzystać te narzędzia w przestrzeni prywatnej.

Nauczyciele mogą wykorzystywać SKLEJKOTERAPIĘ do pracy w klasie. W każdym zestawie główny nacisk położony jest bowiem na kompetencje emocjonalno-społeczne, a więc na sferę, którą warto pielęgnować u każdego dziecka, bez względu na to, czy jego funkcjonowanie mieści się w normie, czy też zmaga się z trudnościami różnego typu.

Rodzice czy też inne osoby kupujące zestaw do zabawy czy pracy z dziećmi otrzymają dodatkowy instruktaż, w którym zostaną zawarte podstawowe informacje na temat trudności emocjonalnych bądź rozwojowych, jakich szczególnie dotyczyć będzie dany zestaw. Ponadto zawarte w nim zostaną wskazówki potrzebne do korzystania z zestawu, jak i ogólne zalecenia dotyczące wychowywania dziecka z daną trudnością.